Almelo

De NTS

De Nederlandse Tuinenstichting komt op voor groen erfgoed dat aangetast dreigt te worden,  zoals cultuurhistorisch waardevolle landschappen, tuinen, parken, openbare groenvoorzieningen, enz.
Daarnaast stimuleert de Tuinenstichting de openstelling van particuliere tuinen en organiseert excursies.
Donateurs ontvangen per jaar twee keer het Tuinjournaal en de Open Tuinengids.
Voor uitgebreide informatie over de NTS kunt u kijken op hun website.