Bekijk online
Afdeling  Almelo
NIEUWSBRIEF

VAN DE VOORZITTER

Een nieuwe lente, een nieuw bericht.

In het voorjaar kriebelen mijn handen om zo snel mogelijk de tuin in te gaan. Klompen aan en het net van de vijver halen. Het net heeft weken vastgevroren gezeten. De wisseling van seizoenen geeft altijd werk aan de winkel in de tuin.

Ook in onze vereniging zijn vele wisselingen in de afgelopen maand geweest.

We hebben afscheid genomen van onze voorzitter Anne Nijs. Ik wil haar vanaf deze plek nog eens hartelijk bedanken voor al het werk dat door haar is verricht.

Ook de penningmeester Hanna Blom nam afscheid. Haar inzet in de afgelopen jaren was groot. Daarvoor dank.

We begroeten Annemarie van Hofwegen als penningmeester. Een oud gediende in het bestuur keert terug. Hartelijk welkom!

Daarnaast begroeten we ook Ina ter Haar, die de taken van Jeanet van Wezel overneemt als webmaster en Elise Meijer, die de ledenadministratie op zich heeft genomen.

De nieuwsbrief heeft een andere opzet gekregen en is nu volgens het landelijk algemeen concept. Dat geeft verandering voor de enkele leden die geen digitale Nieuwsbrief kunnen ontvangen. Een bestuurslid zal hierover contact met hen opnemen.

Blijft nog de vraag: Wie gaat ons bestuur versterken? Het secretariaat heeft nog geen nieuwe vertegenwoordiger. Dus belangstellenden, kom eens een vergadering bijwonen om te kijken hoe ons bestuur werkt. We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. En…niet te lang, want we willen allemaal de tuin weer in.

 

Hopelijk tot snel ziens,

Annelieke Huurneman

PS We kunnen nog deelnemers/standhouders voor de Lentefair gebruiken! Weet u nog iemand of wilt u zelf in een kraam staan? Meldt dat via info@almelo.groei.nl

Lezing van Coen Jansen - woensdag 22 maart

In een prachtig jaar vol met jubileumactiviteiten was er nog 1 lezing, die geen doorgang heeft gevonden. Dat was de lezing van Coen Jansen. Deze heeft u daarom nog te goed.

Op 22 maart zal hij ons meenemen in de wereld van de vaste planten.
Een mooier tijdstip is niet denkbaar.
Op zijn website is te lezen dat nieuwe planten het beste in april en september geplant kunnen worden.
We kijken daarom met veel belangstelling uit naar zijn lezing.

En …daarna zelf de tuin in. We hebben nu lang genoeg gewacht.

Zie "hier" voor meer informatie.

Voorjaars bloemschikken - zaterdag 8 april

We organiseren op 8 april een gezellige workshop in het Tijdelijk Natuurhus. 

Daarvoor kunt u zich aanmelden via "het aanmeldingsformulier".

Er is ruimte voor 14 deelnemers en… vol is vol.

De activiteitencommissie heeft zijn best gedaan om weer een aardig voorjaarsstuk te bedenken.
Op 22 maart tijdens de info avond staat een voorbeeldschikking klaar.
Daarna zal er een foto worden getoond op de website.

Wacht niet te lang met inschrijven! De workshops zijn populair!

Verdere informatie vindt u "hier"

Plantenruil - zaterdag 22 april

De plantenruil bij de kinderboerderij Beeklust is op zaterdagochtend 22 april 

Van de zijlijn af bezien is het een geweldig schouwspel. Het begint met uitpakken en neerzetten van meegebrachte potjes en zakjes.

Daarna komen de liefhebbers langs om het aanbod te bekijken. Vooral dat wat je nog niet hebt, is in trek.

Vervolgens worden de spelregels door ons bestuurslid Johan Meenhuis aan de deelnemers uitgelegd.

Staan we al in de startblokken voor dat ene plantje?

Na ongeveer een kwartier kan iedereen met plant of struik aan de koffie of thee. Tevreden laten we een leeg terrein achter.

Kom op 22 april ruilen en delen en ga weer met een aanwinst naar huis!

Voor info van locatie en tijden zie "hier"

Met vriendelijke groet,

  Groei & Bloei afdeling Almelo e.o.

                               Indien uw contactgegevens wijzigen, uw e-mailadres bijvoorbeeld, geef het ons door via een berichtje naar info@almelo.groei.nl of via het formulier 'uw contactgegevens' op www.almelo.groei.nl

Informatie