Bekijk online
Afdeling  Almelo
NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018

VAN DE VOORZITTER

Deze Nieuwsbrief staat in het teken van de Jaarvergadering voor onze leden.

De Jaarvergadering wordt gehouden op 28 februari in de Schouw Kerkplein 3
7607 BT Almelo. We beginnen om 19.30 uur!!.

U vindt in deze Nieuwsbrief de uitnodiging met agenda en vergaderstukken.
Het financieel verslag ligt op tafel op de avond zelf.
We hebben het afgelopen jaar een niet-voltallig bestuur gehad.
Naast de taken als voorzitter heb ik ook de taken als secretaresse op mij genomen.
Gelukkig is Elizabeth Luitsz bereid om eens mee te lopen in het bestuur.
Er treedt deze vergadering niemand af en er hoeft ook niemand herkozen te worden.
Natuurlijk is er altijd plaats voor enthousiaste leden die graag in het bestuur willen meedraaien.

Extraatje

Bij het binnenkomen krijgt u een lot. We verzorgen een kleine verloting aan het eind van de avond, als blijk van waardering dat u ook op de Jaarvergadering aanwezig bent.

Na de jaarvergadering houdt Henny Wolterink om 20.30 een lezing:
De imker vertelt over zijn werk.

Verder leest u in deze Nieuwsbrief veel informatie over komende workshops, info avonden en andere activiteiten.

U bent van harte welkom! 

Annelieke Huurneman namens het bestuur.

 

AGENDA EN UITNODIGING JAARVERGADERING op 28 februari

Het bestuur van Groei&Bloei afd. Almelo e.o. 
    nodigt u uit voor de Jaarvergadering

                   woensdag 28 februari 2018

aanvang voor leden:            19.30 uur, Jaarvergadering

aanvang voor niet-leden:    20.30 uur, Informatieavond

spreker:                                 Dhr. Henny Wolterink

onderwerp:                           De imker vertelt over zijn werk

locatie:                                   De Schouw, Kerkplein 3, 7607 BT Almelo (parkeren op                                                ’t Kolkje)

toegang:                                gratis

 

AGENDA JAARVERGADERING

1.    Opening door de voorzitter, Annelieke Huurneman.

2.    Notulen van de jaarvergadering 2017. De notulen staan in deze nieuwsbrief.

3.    Mogelijkheid om te reageren op het jaarverslag 2017 van de secretaris, Annelieke Huurneman. Dit verslag staat ook in de nieuwsbrief.

4.    Presentatie van de jaarrekening door de penningmeester, Annemarie van Hofwegen. De jaarrekening ligt op tafel tijdens de vergadering.

5.    Verslag van de kascommissie bestaande uit de heren Bert van der Veen en Henk ter Horst.
Benoeming nieuwe kascommissie.

6.    Het bestuur bestaat uit Annelieke Huurneman, voorzitter/secretariaat.
                                    Annemarie van Hofwegen, penningmeester.
                                    Johan Meenhuis, Marcel Mulder en Laura Veenstra, algemeen lid.                                                                                                                                                                                                 

7.    Inmiddels heeft Elizabeth Luitsz te kennen gegeven mee te willen lopen met het bestuur.

8.    Vrijwilligerstaken. Een groot aantal vrijwilligers helpt de vereniging actief te houden. Elise Meijer heeft de ledenadministratie onder haar hoede, Ina ter Haar verzorgt de website en de Nieuwsbrieven. Vermelden waard zijn ook de leden van de activiteitencommissie en de leden van de Open Tuinen Commissie.                                                                                                                                                      

9.    Rondvraag

10.  Sluiting.

 

Let op:

De agenda, de notulen en het jaarverslag van de secretaris liggen niet op tafel. Wel de jaarrekening.

Aanvang jaarvergadering 19.30 uur!

 

Om te downloaden en uit te printen vindt u hier deze agenda, de notulen van vorig jaar en het Jaarverslag 2017: 

 

LEZING VAN HENNY WOLTERINK: DE IMKER VERTELT

Na afsluiting van de jaarvergadering 20.30u op 28 februari a.s. komt de heer Henny Wolterink uit Vriezenveen een lezing verzorgen over zijn hobby en passie als imker. 
Henny Wolterink houdt zich al jaren bezig met het houden van bijen.
Hij is dan ook een expert op het gebied van bijen en de bezigheden die deze dieren uitvoeren en waar wij allemaal baat bij hebben.
Er zal worden ingegaan op de ontwikkelingen van het imkerschap, de leefwijzen van de bijen en de verschillende taken onderling.
Aan de hand van materialen en voorwerpen zal hij ons meenemen in zijn presentatie.
Het belooft een interessante avond te worden: zorg dat je erBIJ bent.

OPROEP VAN DE OPEN TUINEN COMMISSIE

De Open Tuinen Commissie zoekt deelnemers aan het Open Tuinen Weekend
van 23 en 24 juni 2018.
Zij wil graag deelnemers uit het gebied om Tubbergen, Mander en net over de grens.
Heeft u belangstelling om ook uw tuin eens te laten bewonderen of weet u misschien iemand in die omgeving die mogelijk hier wat voor voelt??
 

Mail dan a.u.b. naar info@Almelo.groei.nl  

Hartelijk dank!

ZAAIWORKSHOP OP DE JAGERTJESHOF op 17 februari of 3 maart

Ons eigen lid Giny de Jong geeft dit voorjaar opnieuw weer zaaiworkshops.

Op 17 februari of op 3 maart kunt u met een klein groepje deelnemen aan deze leerzame ochtend.

Wat ook erg leuk is is dat Giny de jeugd op de basisschool wil laten kennismaken met het prachtige fenomeen tuinieren. Zij geeft in de voorjaarsvakantie op donderdag 1 maart een zaaiworkshop voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar.

Lees alles verder op de website, waar ook de uitnodigingsbrief van Giny te lezen is.

WORKSHOP HANGING BASKET MAKEN 8 maart

Op 8 maart  kan er weer bij tuincentrum de Aadijk een prachtige Hanging Basket worden gemaakt.

Alle informatie kunt u vinden op onze website.

Omdat de stekken op tijd moeten worden besteld kunt u zich nog opgeven tot dinsdag 13 febr.

Haast is dus geboden!!!

Tot nu toe zijn er nog te weinig opgaven.
Lijkt het u wat om deze hele zomer te genieten van uw eigen gemaakte basket, dan moet u niet langer twijfelen of wachten maar nu direct opgeven via dit opgave formulier.

VOORJAARSWORKSHOP zaterdag 24 maart

Op zaterdag 24 maart 2018 organiseert de afdeling Almelo e.o.

 

een voorjaars-bloemschikworkshop 

 

We hebben een bloemstuk voorbereid met bloesemtakken en bolletjes .

Deze keer vragen we u een ondiepe schaal mee te nemen. Doorsnede ongeveer 25/30 cm

-Een snoeischaar en/of een mesje.

-Eventueel wat eierschalen.

 

Wij zorgen voor de benodigde bloemen, bindmaterialen en takken.

Er is plaats voor 14 deelnemers, dus geef u snel op, want ook hier geldt: VOL = VOL.

 

UITGEBREIDERE INFORMATIE LEZEN EN OPGEVEN KAN Opens internal link in current windowDOOR HIER TE KLIKKEN.

INFOAVOND ZOMERBOLLEN door DINEKE LOGTENBERG op 28 maart.

Deze avond zal Dineke Logtenberg, van de bekende prachtige kwekerij de Boschhoeve, ons enthousiast komen vertellen over haar voorliefde voor zomerbollen.
Het sneeuwklokjes festijn is nog niet achter de rug op de Boschhoeve of de ogen zijn alweer gericht op de zomer.

Zomerbollen moeten in het voorjaar de grond in, dus is het nu tijd om plannen te maken welke hoek nog wel wat extra kleur kan gebruiken. Doe deze avond tips op om je tuin eventueel nog weer wat meer op te fleuren.

Alle informatie over deze avond staat uitgebreid op de website.

REIS NAAR IERLAND VAN GROEI EN BLOEI OMMEN

Afdeling Ommen organiseert i.s.m. Garden Tours een tuinreis naar het fantastische Ierland,
op 2 tot en met 7 juli.

Ze laten ons weten:
"We gaan gezamenlijk met de bus naar Schiphol en vertrekken naar Cork. Vandaaruit gaan we de mooiste tuinen van Ierland bekijken en reizen via de zuidoost kust naar Dublin vanwaar wij na een reis van 6 dagen terug gaan naar Düsseldorf. Vervolgens reizen we weer gezamenlijk met de bus naar Ommen. Nieuwsgierig geworden? Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Neem alvast een kijkje op https://ommen.groei.nl/ of bel Hennie Pouls 0523-612611 / 06-36364270"

Met vriendelijke groet

                         Groei en Bloei Almelo e.o.

Informatie