Bekijk online
Afdeling  Almelo
NIEUWSBRIEF januari 2019

VAN DE VOORZITTERNamens het bestuur wens ik u allen een mooi, gezond en groen 2019.

Deze eerste nieuwsbrief van 2019 bevat om te beginnen de uitnodiging voor onze jaarvergadering op 23 januari.
De terugblik op 2018 laat ons een goed jaar zien.
Maar ook het jaar 2019 ziet er veelbelovend uit en zal nieuwe groen initiatieven geven, zoals "Overijssel tuiniert", een initiatief van groen organisaties in de provincie.
De ontwikkelingen rond het Doepark de Hagen en het paviljoen zijn positief. 
We houden u op de hoogte.

We zien u van harte op de jaarvergadering, waar opnieuw een kleine verloting aan verbonden is.
En uiteraard zien we u het komende jaar ook graag op één van onze mooie activiteiten.

Het Opens internal link in current windowjaarprogramma 2019 staat inmiddels op de website.
U kunt de data dus alvast in uw agenda zetten.

Wij hebben er zin in!!

 

Annelieke Huurneman. 

 

AGENDA EN UITNODIGING JAARVERGADERING op 23 januari

Het bestuur van Groei & Bloei afdeling Almelo e.o 
nodigt u uit voor de Jaarvergadering

                          op woensdag 23 januari 2019

 

aanvang voor leden:          19.30 uur, Jaarvergadering

aanvang voor niet-leden:   20.30 uur, Informatieavond

spreker:                                Elizabeth Luitsz

onderwerp:                           Integratie in de moestuin

locatie:                                  De Schouw, Kerkplein 3, 7607 BT Almelo (parkeren op                                                ’t Kolkje)

toegang:                                  gratis

 

AGENDA JAARVERGADERING

1.     Opening door de voorzitter, Annelieke Huurneman.

2.     Notulen van de jaarvergadering 2018. De notulen staan op de website en hieronder.

3.     Mogelijkheid om te reageren op het jaarverslag 2018 van de secretaris, Annelieke Huurneman. Dit verslag staat ook op de website en hier onder.

4.     Presentatie van de jaarrekening door de penningmeester, Annemarie van Hofwegen. De jaarrekening ligt op tafel tijdens de vergadering.

5.     Verslag van de kascommissie bestaande uit de heren Henk ter Horst en Dick Molenkamp. Benoeming nieuwe kascommissie.

6.     Het bestuur bestaat uit Annelieke Huurneman, voorzitter/secretariaat. Annemarie van Hofwegen, penningmeester. Johan Meenhuis, Marcel Mulder en Laura Veenstra zijn algemeen lid. 

7.    Bestuursverkiezing: In het bestuur is een functie vacant. Het bestuur stelt de volgende kandidaat voor als bestuurslid/secretaris: Elizabeth Luitsz. Tegenkandidaten voor deze bestuursfunctie kunnen zich melden voor 9 januari 2019 bij voorzitter Annelieke Huurneman, 0546-571816 of via info@almelo.groei.nl 

8.   Vrijwilligerstaken. Een groot aantal vrijwilligers helpt de vereniging actief te houden. We vermelden hun inzet bij de actie vanuit de landelijke actie "Steenbreek": Tegel eruit, plant erin. Tevens de diverse kramen bij activiteiten van het Natuurhus en de Lentefair. Ook de Open Tuinen Commissie is zeer actief voor het jaarlijks met veel belangstelling terugkerend evenement Het Open Tuinen Weekend. Dan is er nog de activiteitencommissie die voor de vele uitstapjes zorgt.

9.    Rondvraag

10.  Sluiting.  

 

Let op:
De agenda, de notulen en het jaarverslag van de secretaris liggen niet op tafel. U kunt ze voor u zelf downloaden en uitprinten indien gewenst. Wel vindt u de jaarrekening op tafel.

De jaarvergadering begint om 19.30 !

Na de jaarvergadering volgt rond 20.30 een interessante lezing van Elizabeth Luitsz over haar eerste jaar in de kas en moestuin van het Asiel Zoekers Centrum in Almelo.

 

Hier vindt u de agenda en de notulen van vorig jaar om te downloaden en uit te printen:

 

UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE NATUURHUS zondag 6 januari


Stichting Natuurhus Almelo nodigt u van harte uit voor een nieuwjaarsreceptie. Onder het genot van een Glühwein of chocolademelk wordt teruggekeken op een bijzonder jaar. In 2018 kon er eindelijk een start worden gemaakt met de ontwikkeling van Doepark de Hagen.
Op 10 oktober 2018, de dag van de Duurzaamheid, werd als eerste onderdeel daarvan "de Waterspeeltuin" officieel geopend. Er is al enthousiast en veel gebruik van gemaakt door kinderen. 
Maar ook nu gaan de diverse werkzaamheden in het park gewoon door.
In december is een grote beuk verplaatst. Deze stond op de plek waar in de toekomst het paviljoen zal verrijzen. De beuk was een geschenk van Groei & Bloei Almelo aan de gemeente op 8 december 2006 ter ere van het 90 jarige bestaan van de vereniging. Deze mooie Fagus Sylvatica Atropurpurea heeft een nieuwe plek aan de zuidzijde van het park gekregen.
Vlak voor de feestdagen zijn er nog 10 jonge fruitbomen aangeplant.

De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op 6 januari van 15.00 tot 18.00 in De Hofkamp, Canisiushof 1 in Almelo.

Graag van te voren aanmelden via info@natuurhusalmelo.nl

 

 

SNOEICURSUS BIJ AFDELING SALLAND


Snoeien is voor veel tuinliefhebbers één van de meest uitdagende tuinklussen.
Maar als je weet hoe het moet, wordt deze "chirurgie" in de tuin juist erg leuk om te doen.
De cursus bestaat uit 3 theorielessen en 1 praktijkles bij iemand in de tuin. Behandeld wordt het snoeien van o.a. heesters, hagen, rozen, klein en groot fruit. U doet kennis op van de gewassen en krijgt aandacht voor het gereedschap. De cursisten krijgen bovendien een snoeiboek, waarin ook aantekeningen gemaakt kunnen worden voor later.

Lokatie van de theorieavonden is:
Kulturhus Trefpunt Heeten, Dorpsstraat 16, 8111 AD, Heeten.
Data Theorie: dinsdagen 29 januari, 12 en 26 februari, 19.00-21.30.
         Praktijkles is op zaterdag 9 maart.
Kosten: €47,50 voor leden en €55,00 voor niet leden.
Minimaal aantal deelnemers is 13.

Belangrijk: Opgeven vóór 15 januari 2019!!
Dat kan via Opens external link in new windowde link op hun website waar u alle informatie nog eens kunt lezen, of door Opens external link in new windowhier te klikken.

Informatie kan verder opgevraagd worden via groei.actief@gmail.com

 

 

BERICHT VAN DE OPEN TUINEN COMMISSIE

 

In 2019 zal de afdeling Almelo e.o. van Groei en Bloei tegelijk meedoen met het Landelijke Open Tuinen Weekend.
Dat zal plaatsvinden op 15 en 16 juni, dus zet het maar vast in uw agenda.

De Open Tuinen Commissie wil het wat anders gaan aanpakken.
Omdat het rayon Almelo e.o. zo groot is, was altijd geprobeerd om de tuinen in een bepaald gebied van dat rayon te concentreren. Zo werd gepoogd te voorkomen, dat een deelnemer geïsoleerd kwam te liggen met de kans dat daar minder bezoekers zouden komen.
Er kwamen ieder jaar toch ook weer aanmeldingen van tuinen die buiten dat bepaalde gedeelte 
lagen, waardoor potentiële deelnemers teleurgesteld moesten worden. Van dat principe wordt nu afgestapt. Iedereen die zijn of haar tuin wil open stellen wordt van harte uitgenodigd om zich aan te melden.

Lees het bericht hierover van de Open Tuinen Commissie Opens internal link in current windowop onze website.

 

HET JANUARI NUMMER VAN GROEI&BLOEI

 

In het januari nummer van het blad van Groei & Bloei staan opnieuw 2 leden van onze eigen afdeling!

In de rubriek "Wie durft", blz. 20 t/m 23, wordt de tuin van Margot Fietje uit Almelo bekeken en beoordeelt door tuinrecensenten Bart, Jasper en Martin. Wat bijzonder om op deze manier het oordeel van professionals over je tuin te weten te komen. We wensen Margot er veel succes mee.

In de rubriek "Planten" worden 10 Kanjers van planten uitgelicht door verschillende specialistische kwekers, die het afgelopen jaar in het blad hebben gestaan.
Giny de Jong van Opens external link in new window"Jagertjeshof" staat daar ook bij. Zij is aan het bouwen aan een nationale collectie van Dierama's.  Uiteraard geeft zij dus een toelichting, waarom Dierama's meer aandacht mogen krijgen. Zie het artikel op blz. 52.

OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS VOOR GARDENISTA 2019

In de vorige nieuwsbrief heeft u een oproep kunnen lezen voor vrijwilligers voor Gardenista. Graag vragen we nogmaals uw aandacht daarvoor.

Gardenista zal plaatsvinden op 15 tot en met 19 mei.
Het is geen beurs, geen fair, geen braderie of de zoveelste plantjesmarkt...... 
Het is een bijzondere samensmelting van de groene wereld met amusement en gastronomie. Dat is wat men Gardenista heeft genoemd.  

De organisatie van Gardenista heeft via een mail naar alle afdelingen van Groei en Bloei een oproep gedaan voor vrijwilligers. 
Zou je een dag of een dagdeel onderdeel willen zijn van dit prachtige evenement?

Lees alles hierover Initiates file downloadin bijgevoegde brief en wie weet, sta jij met je zus, buurvrouw, tuinvriendin of misschien wel alleen als gastvrouw op de eerste editie van Gardenista. Hoe bijzonder zou dat zijn!!

Niet alleen tijdens het evenement zelf zijn er vrijwilligers nodig, maar ook in de dagen ervoor en erna. Dus ook van vrijdag 10 tot en met dinsdag 14 kan je je opgeven voor een ochtend, middag of hele dag en van maandag 20 tot en met vrijdag 24 mei.
Op deze Opens external link in new windowinternetpagina leest je alles over de gevraagde ondersteuning. Je kan je er opgeven, aankruisen voor welke activiteiten je je wil inzetten en ziet bovendien ook welke vergoeding er tegenover staat.
 

Van Groei en Bloei Almelo e.o. zijn er al wat geïnteresseerden. Misschien is het leuk om dit met elkaar te overleggen, zodat er samen gegaan kan worden. Lijkt het je wat?: Maak dan je interesse kenbaar via info@almelo.groei.nl
Je kan natuurlijk ook op eigen houtje gaan met je zus, buurvrouw of vriendin. Alle hulp is welkom.

Zie hier ook nog Opens external link in new windowde eindejaarsnieuwsbrief van Gardenista met alle laatste nieuwtjes.

AGENDA BUURVERENIGINGEN

In de regiovergadering is besloten om de leden ook op de hoogte te brengen van de activiteiten van de buurverenigingen. Tenslotte zijn wij allemaal Groei en Bloeiers die genieten van allerlei activiteiten. We willen op deze manier een samenwerkingsverband van de Twentse clubs tot stand brengen.

Zie voor de verschillende activiteiten de agenda's van:

Hengelo: Opens external link in new windowhttps://hengelo.groei.nl 

Rijssen-Nijverdal:Opens external link in new window Opens external link in new windowhttps://reggevallei.groei.nl 

Salland: Opens external link in new windowhttps://salland.groei.nl 

Ommen: Opens external link in new windowhttps://ommen.groei.nl

Oldenzaal: Opens external link in new windowhttps://oldenzaal.groei.nl

Enschede: Opens external link in new windowhttps://enschede.groei.nl 

Als u geïnteresseerd bent of meer te weten wilt komen over een activiteit, dan kunt u daarop klikken in de betreffende agenda.

 

 

EEN INTERESSANTE "GROEN" WEB PAGINA


Een superhandige tip 

Hebt u ook altijd zo'n moeite om een aantal planten met kluit samen te planten in een grote pot?
Hier ziet u in een Engels filmpje een superhandige tip om dit in een mum van tijd, zonder kneuzen van wortels of andere plantendelen voor elkaar te krijgen. Ik heb het zelf toegepast bij het poten van viooltjes bovenop mijn bollenmanden. En het was echt ideaal. Ik doe niet anders weer. Wil je weten hoe? Kijk dan naar dit interessante "groen" webpagina Opens external link in new windowfilmpje.

Met vriendelijke groene groet

                         Groei en Bloei Almelo e.o.

Informatie