Almelo

JAARVERGADERING 22 januari

 

Het bestuur van Groei & Bloei afdeling Almelo e.o.

nodigt u uit voor de Jaarvergadering op

  woensdag 22 januari 2020

 

aanvang voor leden:             19.30 uur, Jaarvergadering

aanvang voor niet-leden:    20.30 uur, Informatieavond

spreker:                                   Mini Eshuis

onderwerp:                            Stand van zaken bouw paviljoen Natuurhus in Doepark

locatie:                                    De Schouw, Kerkplein 3, 7607 BT Almelo (parkeren op ’t Kolkje)

toegang:                                 gratis

AGENDA JAARVERGADERING

 

 1. Opening door de voorzitter, Annelieke Huurneman.
 2. Notulen van de jaarvergadering 2019. 
 3. Mogelijkheid om te reageren op het jaarverslag 2019 van de secretaris Elizabeth Luitsz. 
 4. Presentatie van de jaarrekening door de penningmeester, Annemarie van Hofwegen. De jaarrekening ligt op tafel tijdens de vergadering.
 5. Benoeming kascommissielid André Veenstra voor de jaren 2019-2020, Verslag van de kascommissie bestaande uit de heren Dick Molenkamp en André Veenstra.
  Benoeming nieuw lid kascommissie i.v.m. aftreden Dick Molenkamp.
 6. Het bestuur bestaat uit  Annelieke Huurneman, voorzitter. Annemarie van Hofwegen, penningmeester. Elizabeth Luitsz, secretaresse. Johan Meenhuis, Marcel Mulder en Laura Veenstra zijn algemeen lid.
  Marcel Mulder is aftredend, maar stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 8 januari. 
 7. Vrijwilligerstaken. Benoeming vrijwilliger van het jaar.
 8. Mededelingen. 
  - Nieuwe Structuur Groei en Bloei- 
 9. Rondvraag
 10. Sluiting.

Let op:
De agenda, het jaarverslag 2019 en de notulen van vorig jaar liggen niet op tafel.
U kunt ze hier downloaden en desgewenst voor u zelf uitprintent (denk daarbij aan het milieu, de inhoud blijft op de website staan)

De jaarvergadering heeft een afwijkende starttijd: 19.30 uur!

Na de jaarvergadering volgt een korte pauze, waarna er een interessante lezing volgt van Miny Eshuis, die voor ons als contactpersoon deelneemt aan de stichting Kulturhus.
Er zijn goede ontwikkelingen, waarover zij ons gaat informeren.