Almelo

JAARVERGADERING 23 januari

Het bestuur van Groei & Bloei afdeling Almelo e.o.
nodigt u uit voor de Jaarvergadering

             op woensdag 23 januari 2019

 

aanvang voor leden:          19.30 uur, Jaarvergadering

aanvang voor niet-leden:   20.30 uur, Informatieavond

spreker:                                Elizabeth Luitsz

onderwerp:                           Integratie in de moestuin

locatie:                                  De Schouw, Kerkplein 3, 7607 BT Almelo (parkeren op                                                ’t Kolkje)

toegang:                                  gratis

 

AGENDA JAARVERGADERING

1.     Opening door de voorzitter, Annelieke Huurneman.

2.     Notulen van de jaarvergadering 2018. De notulen staan in de nieuwsbrief van januari en hieronder.

3.     Mogelijkheid om te reageren op het jaarverslag 2018 van de secretaris, Annelieke Huurneman. Dit verslag staat ook in de nieuwsbrief en hier onder.

4.     Presentatie van de jaarrekening door de penningmeester, Annemarie van Hofwegen. De jaarrekening ligt op tafel tijdens de vergadering.

5.     Verslag van de kascommissie bestaande uit de heren Henk ter Horst en Dick Molenkamp.

Benoeming nieuwe kascommissie.

6.     Het bestuur bestaat uit Annelieke Huurneman, voorzitter/secretariaat. Annemarie van Hofwegen, penningmeester. Johan Meenhuis, Marcel Mulder en Laura Veenstra zijn algemeen lid. 

7.    Bestuursverkiezing: In het bestuur is een functie vacant. Het bestuur stelt de volgende kandidaat voor: als bestuurslid/secretaris: Elizabeth Luitsz. Tegenkandidaten voor deze bestuursfunctie kunnen zich melden voor 9 januari 2019 bij voorzitter Annelieke Huurneman, 0546-571816 of via info@almelo.groei.nl

8.   Vrijwilligerstaken. Een groot aantal vrijwilligers helpt de vereniging actief te houden. We vermelden hun inzet bij de actie vanuit de landelijke actie "Steenbreek": Tegel eruit, plant erin. Tevens de diverse kramen bij activiteiten van het Natuurhus en de Lentefair. Ook de Open Tuinen Commissie is zeer actief voor het jaarlijks met veel belangstelling terugkerend evenement Het Open Tuinen Weekend. Dan is er nog de activiteitencommissie die voor de vele uitstapjes zorgt.

9.    Rondvraag

10.  Sluiting.  

 

Let op:
De agenda, de notulen en het jaarverslag van de secretaris liggen niet op tafel. U kunt ze voor u zelf downloaden en uitprinten indien gewenst. Wel vindt u de jaarrekening op tafel, deze is niet uit te printen.

De jaarvergadering begint om 19.30 !

Na de jaarvergadering volgt rond 20.30 een interessante lezing van Elizabeth Luitsz over haar eerste jaar in de kas en moestuin van het Asiel Zoekers Centrum in Almelo.

 

Om te downloaden en uit te printen: