Almelo

Operatie Steenbreek

Stichting Steenbreek wil samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies onze leefomgeving vergroenen.
Ofwel onnodige verharding in privé- en openbare ruimte vervangen
door een diversiteit aan groen waarbij de hulp van inwoners en
bedrijfsleven hard nodig is.