Almelo

Stichting Natuurhus Almelo

Stichting Natuurhus Almelo (SNA) wordt gevormd door 6 verenigingen, die zich inzetten voor natuur, milieu en duurzaamheid.
Dat zijn IVN Almelo,  Groei & Bloei Almelo eo,  Astrona,  't Iemenschoer,  NIVON en KNNV 
In oktober 2021 is het Natuurhus in het Doepark de Hagen in Almelo in gebruik genomen.
Van Groei & Bloei zit Mini Eshuis als contactpersoon in de Stichting Natuurhus.
Wil je op de hoogte blijven van het wel en wee van alles rond het Natuurhus, dan kan dat door regelmatig op hun website te kijken. Daar worden de nieuwste ontwikkelingen en gebeurtenissen van de SNA geplaatst.

 

_____________________________________________________________

Aanbieden Magnolia door het landelijke Groei & Bloei

(geplaatst op 15-11-2021)

Aanbieden en planten boom door algemeen voorzitter van Groei & Bloei

Op vrijdag 12 november werd er door de landelijke Groei & Bloei organisatie een Magnoliaboom geschonken aan de stichting het Natuurhus.
Onder belangstelling van genodigden van verschillende partijen werd er een mooie middag van gemaakt. Aanwezig waren onder andere de directeur van Landschap Overijssel Michael Sijbom, de landelijk voorzitter Groei & Bloei Frank Naber, wethouder gemeente Almelo Jan Martin van Rees, bestuurslid Waterschap Vechtstromen Hans van Agteren en bestuurslid IVN Almelo Evelien Gerrits. Deze hielden een levendige  forumdiscussie over het thema "Tegel eruit Plant erin".

Allen waren zeer onder de indruk van het prachtige Doepark met alles erin en eromheen, dat midden in de stad is ontstaan. Na een rondleiding door het park en de forumdiscussie werd de boom geplant op het stadsterras.

Onder foto's op de website ziet u bovendien een album met een foto-impressie van die middag. Klik op het album om alle foto's te kunnen bekijken.

Aansluitend werden op zaterdag 13 november voorjaarsbollen in de grond gepoot door de vrijwilligers die ook de vaste planten border hebben ingeplant. Wat zal het er volgend jaar mooi uitzien rondom het Natuurhus, mede dank zij de Groei & Bloei borders.

Inplanten Groei en Bloei border

(geplaatst 01-11-2021)

Op zaterdag 9 oktober 2021 heeft een groep vrijwilligers de Groei & Bloei border ingeplant bij het Natuurhus.
Deze border is ontworpen door Elizabeth Luitsz. 
Vervolgens is de zelfde groep mensen op zaterdag 13 november nog eens aan de slag gegaan met het inpoten van een bijenbollenpakket.
De beplantingslijst zal bij het Natuurhus in een map in te zien zijn. 

 

Aanleg borders door Groei en Bloei rondom het Paviljoen

(geplaatst 31-07-2021)

Rondom het Paviljoen wordt een tuin aangelegd door Groei en Bloei.

Borders Doepark

In het prachtige Doepark dat steeds verder haar voltooiing nadert, is het aan Groei & Bloei Almelo e.o. om de borders rond het terras van het Paviljoen in te richten.

Voor één border zal gebruik gemaakt worden van planten uit de tuin van het Tijdelijk Natuurhus. Annelieke en Elizabeth hebben daar, nu de tuin in volle bloei staat, een lijstje opgesteld van de planten die we hopen over te zetten, “van oud naar nieuw”.
Voor de andere drie borders is een beplantingsplan gemaakt. De planten hiervoor zijn besteld bij Henny Hemmink van DG Grassen.

Zodra de grondwerkzaamheden rond het Paviljoen afgerond zijn, kunnen we gaan inplanten: 450 vaste planten, 15 bomen en heesters en 1600 verwilderingsbollen. Afhankelijk van de planning zal dit half september of begin oktober plaatsvinden. Uiteraard is dit een klus waar we veel hulp bij kunnen gebruiken.
 

Wij willen graag helpende handen die op een zaterdag in september/oktober komen helpen inplanten.
De datum hangt af van de voortgang van het grondwerk en bestrating rondom het Paviljoen.
Laat uw naam op een lijst zetten, dan krijgt u een email met een datum.
Stuur als u zou willen komen helpen een mail met uw naam naar info(at)almelo.groei.nl met vermelding van Borders inplanten.
Met een twintig-tal helpende handen moet het in een dag lukken.

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Werkzaamheden vrijwilligers in het Hagenborg, laatste update 15 november 2021

 

Aavisie heeft video opnames gemaakt, van werkzaamheden door vrijwilligers in het Hagenborgpark.

1) Het eerste filmpje op 16 november 2020 gaat over het hoe en waarom versmallen van het stromen van het riviertje de AA.
De ontwikkelingen gaan snel. Begin november 2020 werd de staalconstructie van het paviljoen opgetrokken. De versmalling van de Aa, die het Waterschap Vechtstromen voor zijn rekening neemt werd gerealiseerd. Er werden heipalen geplaatst. Vrijwilligers van het Doepark brachten daartussen zaterdag de bevlechting van wilgentenen aan.
Oorsprong van Almelo
Door de versmalling werd land aangewonnen waar een Olmenbos zal verrijzen. Een andere naam voor Olm is Iep en lo betekent open plek in het bos, ziedaar de oorsprong van het woord en de stad Almelo.
De beplanting van de hagen is ondertussen ingekuild. Zaterdag begint met het inplanten ervan. De hagen zijn een letterlijke, historische verwijzing naar de naam van het park 'De Hagen'.
Ook het aanplanten van een boomgaard ligt in de planning van dit jaar.
  http://aavisie.nl/nieuws/actua/Natuurhus+maakt+flinke+slagen/

2) Op 22 november 2020 gaat het over het hoe en waarom planten van hagen in en om het Hagenborg.
Hagen zijn veelvuldig aanwezig in de Almelose historie. De vrijwilligers van Doepark De Hagen van het Natuurhus brengen dankzij een subsidie van de provincie Overijssel de geschiedenis weer tot leven door hagen te planten. De ontwerper van het park, Martin Mulder vertelt er over.
 http://aavisie.nl/nieuws/actua/Natuurhus+plant+hagen/

3) Vervolg op zaterdag 29 november 2020: Het aanplanten van het Olmenbos
't Was koud, waterkoud, maar in Doepark de Hagen werd weer hard gewerkt door de vrijwilligers van het Natuurhus. Zaterdag werd het Olmenbos ingeplant.
 https://www.youtube.com/watch?v=NYJNLTr_sbY

4) Aanleggen Jeu de Bouleswedstrijdbaan zaterdag 18 december 2020
Op 18 december 2020 is de aanleg van de jeu-de-boules-baan afgerond. De baan heeft een mooie plek gekregen langs het fietspad in de noordoosthoek van het park
 https://www.youtube.com/watch?v=mlJvusnIEc4&feature=youtu.be

5) Maken van de kapconstructie op 22 januari 2021
Deze opnames zijn gemaakt in de timmerhal, bij het maken van de kapconstructie. Vrijwilligers krijgen altijd eerst instructie voor zij gaan beginnen aan de klus.
 https://www.youtube.com/watch?v=zrr_lOrFlpc&feature=emb_logo

6) Bouw Paviljoen vordert gestaag zaterdag 21 maart 2021
Zeventig vrijwilligers zorgen ervoor dat het Doepark De Hagen snel richting voltooiing gaat. In augustus gaat het paviljoen feestelijk open.
https://www.youtube.com/watch?v=jrccFF39Ux4

7) Aanbieden en planten Magnolia boom door landelijke Gr&Bl, 13 november 2021
Tijdens een feestelijke middag met genodigden werd aan de stichting het Natuurhus een boom geplant op het stadserf bij het Paviljoen van het Natuurhus.
https://www.youtube.com/watch?v=kJKsTDCq8gM

 

 

_____________________________________________________________

Proostmoment voor de start van de bouw 25-09-2020

Door op de foto's te klikken word je doorgeschakeld naar het onderwerp op de website van het Natuurhus.

 

De onthulling van het Bouwbord was een proostmomentje om even stil te staan bij de start van de bouw. Er waren enkele genodigden aanwezig.
Lees hier over het proostmoment uit de nieuwsbrief voor alle leden van stichting Natuurhus.

WIJ ZOEKEN JOU !!

De bouw van het paviljoen is in volle gang. De komende periode zal de kelder worden voltooid en komt de begane grondvloer in zicht. Vanaf dat moment is het tijd om wanden samen te stellen in samenwerking met studenten en vrijwilligers.
Om deze wanden te plaatsen hebben we ondersteuning nodig. Ook zoeken we hulp bij het leggen van dakplaten, plaatsen van kozijnen etc.

We zoeken jou om ons te helpen met deze werkzaamheden. Heb je enkele uurtjes, een dagdeel, een dag of misschien meer over? Met elke helpende hand zijn we blij!
We zorgen ervoor dat bij het verrichten van de werkzaamheden de richtlijnen RIVM in acht worden genomen.

Ben je geïnteresseerd en wil je ons komen helpen? Bel of app een van onze coördinatoren, Hans van Gerwen via 06-51065770 of Martin Peeters, 06-13828819 of stuur een mailtje via park@natuurhusalmelo.nl

______________________________________________________________

De bouw van het Paviljoen volgen?  20-08-2020

Lang verwacht en eindelijk van start:
De bouw van het nieuwe Paviljoen in stads Doepark De Hagen.

Om de bouw van het nieuwe Paviljoen te kunnen volgen kunt u gebruik maken van de volgende 2 linken:

https://www.natuurhusalmelo.nl/over-ons/fotos-en-documenten/

https://www.natuurhusalmelo.nl/actueel/nieuws/

Hierdoor bent u altijd op de hoogte van de voortgang en de ontwikkeling.

De kelder van het Paviloen werd eind augustus 2020 uitgegraven. 
Zie dit verslag van Aavisie, met uitleg van Mini Eshuis en Karst Rodenstein

http://aavisie.nl/nieuws/actua/29401/Kelder++Natuurhuspaviljoen+wordt+uitgegraven/

__________________________________________

Interview met Dagblad Tubantia 15-08-2020

Mini Eshuis is contactpersoon namens Groei en Bloei in de Stichting Natuurhus.

Zij heeft een interview gegeven aan Dagblad Tubantia over het gebruik door kinderen van Doepark de Hagen en over de start van de bouw van het Paviljoen.

Het interview kunt u hier lezen.

__________________________________________

Start Bouw Paviljoen, 10-08-2020

Het Paviljoen gaat er eindelijk komen.

Op 10 augustus is de bouw gestart van het prachtige gebouw, dat er over enige tijd zal staan en waar we met zijn allen heel trots op mogen zijn.

In de nieuwbrief van Groei en Bloei van augustus wordt er een oproep gedaan voor vrijwilligers, om een handje te komen ondersteunen.

__________________________________________

Bouw Natuurhus dichterbij 09-11-2019

Donatie van 40 mille voor paviljoen Natuurhus Almelo: ‘Bouw dichterbij’

De Rabobank heeft 40.000 euro gedoneerd aan de Stichting Natuurhus Almelo, voor de bouw van een paviljoen in Doepark de Hagen in het centrum van Almelo.

Ab Bent nam de donatie zaterdag 9 november in ontvangst.
“We zijn ontzettend blij met deze gulle gift van de Rabobank. Hiermee komt de startdatum van de bouw van het paviljoen steeds dichterbij,” vertelt Ab Bent van Stichting Natuurhus Almelo.

Stage

Naast twintig vrijwilligers van het Natuurhus, waren ook negen leerling van Het Erasmus aanwezig. Zij zijn actief binnen de Stichting als onderdeel van hun maatschappelijke stage.