Almelo

Voorzitter

   Annelieke Huurneman
   Wanne 12
   7641 HD  Wierden
   0546 571816

   Rayon en Landelijke Groei&Bloei  en Lentefair

Secretaresse

   Elizabeth Luitsz
   Hoenlo 11
   7608 EA Almelo
   0546 870289

   Moestuin COA en secretariaat

Penningmeester

   Annemarie van Hofwegen
   Horn 9
   7608 NR Almelo
   0546 491018

   Plantenruil en redactie Natuurhusblad

In herinnering

Helaas moeten wij hier vermelden dat Johan Meenhuis op 30 november 2020 is overleden na een lang ziek zijn. Ook in die periode bleef hij zo veel mogelijk betrokken en wanneer mogelijk actief bij Groei en Bloei.
Hij was Algemeen Bestuurslid.
Om hem te eren laten wij zijn beeltenis hier staan tot er een opvolger is.
Zijn In Memoriam kunt u hier lezen.

Algemeen bestuurslid

   Marcel Mulder
   Hoecklenkamper Str. 5a
   49843 Halle (Dld.)
   06 39199453

   Open Tuinen Weekend en Plantenruil

Algemeen bestuurslid

   Laura Veenstra
   Denekamperweg 143
   7661 RJ Vasse
   0541 680710

   Infoavonden

Bankrekeningnummer

Betalingen kunt u overmaken naar rekeningnummer:
NL71 RABO 0354 8190 54  t.n.v. KMTP