Almelo

Algemene voorwaarden Lentefair 2024

Locatie

De Groei & Bloei Lentefair vindt plaats op zondag 12 mei 2024 van 13.00 tot 17.00 uur in het Doepark de Hagen, Hagenborgh 4, 7607 JT Almelo.

Aanmelden/annuleren

Uw aanmelding is pas definitief wanneer het aanmeldingsformulier (te vinden op de website onder “activiteiten”) is ingevuld en verzonden en de kraamhuur is voldaan. Indien u na aanmelding toch wilt afzien van deelname, meldt u zich dan vóór 1 mei 2024 af. Daarna worden geen gelden gerestitueerd.

Inrichting kraam

Bij aankomst zal u een plek worden toegewezen. Tussen 11.30 en 12.30 uur kunt u uw kraam inrichten. De auto kan tijdelijk bij de kraam staan voor het in- en uitladen. U krijgt ter plekke informatie over waar geparkeerd kan worden. De auto’s mogen niet bij de kraam blijven staan.

Het parkeren is gratis, hetzij in de parkeergarage of op de u toegewezen plek.

Het park dient een half uur vóór aanvang van de fair autovrij te zijn.

Afbouw mag pas beginnen na sluiting van de fair en moet om 18.00 uur gereed zijn.

De standhouder is verplicht de standplaats en de omgeving schoon achter te laten en alle afval mee te nemen.

Aansprakelijkheid

Groei & Bloei is niet aansprakelijk voor schade of kosten die zijn opgelopen tijdens of ten gevolge van de Lentefair. Deelnemers volgen de aanwijzingen en instructies van de organisatie op. Beslissingen van de organisatie zijn bindend.