Almelo

Van het bestuur

Beste Groei & Bloeiers,

Voor jullie ligt de laatste Nieuwsbrief dit jaar van onze vereniging. Wij hebben een goed jaar achter de rug met veel leuke activiteiten. Deze activiteiten konden we natuurlijk alleen doen met de hulp van de actieve leden van de commissies. Zonder die hulp is er niets mogelijk voor onze vereniging.

Hierbij ontvangen jullie een uitnodiging voor de eerste activiteit van dit jaar, de jaarvergadering. In verband met de activiteit na de pauze, vragen wij jullie, anders dan in voorgaande jaren, je hiervoor aan te melden via info(at)almelo.groei.nl

Er wordt nog druk gewerkt aan het programma voor 2024. Binnenkort hopen we het volledige programma op de website te zetten.

Namens mijn mede-bestuurders Marcel, Elizabeth en Laura wens ik jullie allen een mooi verenigingsjaar met heel veel tuinplezier. Graag tot ziens op een van onze activiteiten. 

Annemarie van Hofwegen

 

____________________________________________________________

Het bestuur van Groei & Bloei afdeling Almelo e.o. nodigt je uit voor de Jaarvergadering op

woensdag 24 januari 2024

Aanvang alleen voor leden: 19.30 uur, Jaarvergadering

Na de pauze, anders dan anders dit keer geen lezing, maar een gezellige activiteit (ook alleen voor leden). Hiervoor is het wel noodzakelijk dat je van tevoren aangeeft via e-mail naar info(at)almelo.groei.nl tot uiterlijk zaterdag 20 januari of je aanwezig zult zijn. 

Locatie:       Natuurhus, Hagenborgh 4, 7607 JT  Almelo

Toegang:     gratis

AGENDA JAARVERGADERING

 1. Opening door de voorzitter, Marcel Mulder
 2. Notulen van de jaarvergadering 2023. De notulen staan in de nieuwsbrief.
 3. Mogelijkheid om te reageren op het jaarverslag 2023 van de secretaris, Elizabeth Luitsz. Dit verslag staat ook in de nieuwsbrief.
 4. Presentatie van de jaarrekening door de penningmeester, Annemarie van Hofwegen. De jaarrekening ligt op tafel tijdens de vergadering.
 5. Verslag van de kascommissie bestaande uit Annelieke Huurneman en Lidewij van Maanen
 6. Mededelingen:   - Lentefair                                                                                                                                  - Regiomiddag                                                                                                                            - Social media Natuurhus                                                                                                            - Open Tuinen Weekend                                                                                                              - Tuincoaches                                                                                                                           
 7. Afscheid van algemeen bestuurslid Laura Veenstra
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Let op: De agenda, de notulen en het jaarverslag van de secretaris liggen niet op tafel, wel de jaarrekening. 

____________________________________________________________

Notulen Jaarvergadering 2023

Datum:                                 25 januari 2023

Aanwezig aantal leden :         10 leden

Aanwezige bestuursleden:      Annemarie van Hofwegen, Marcel Mulder en  Elizabeth Luitsz

Afwezig met kennisgeving:    Laura Veenstra

1.         Opening

Marcel opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2.         Notulen Jaarvergadering 2022

Opmerking bij punt 7: Voorstel alle nieuwe leden het Natuurhusmagazine toesturen zodat ze kunnen bekijken of ze dit blad in de toekomst wensen te ontvangen.

Opmerking bij punt 8: Balkons appartementen Hagenborgh. De balkons zijn heel klein en de Vereniging van Eigenaren heeft heel veel eisen gesteld. Dit houdt de mensen tegen. Lidewij van Maanen heeft besloten het verder te laten rusten.

De notulen worden verder goedgekeurd.

3.         Jaarverslag 2022

Marcel neemt het verslag door.

Bij deze is het verslag goedgekeurd.

4.         Presentatie van de jaarrekening

De jaarrekening ligt op tafel ter inzage. Annemarie geeft een toelichting. We hebben een extra bonus ontvangen vanwege aanmelding nieuwe leden (van 167 naar 174). Al met al een positief resultaat.

5.         Benoeming Annelieke Huurneman tot lid van de kascommissie

Tijdens de vergadering van 2022 had zich nog geen nieuw lid aangemeld voor de kascommmissie.  Annelieke heeft zich inmiddels bereid verklaard deze taak op zich te nemen. Bij geen bezwaar vanuit de vergadering is ze bij deze benoemd.

6.         Verslag van de kascommissie bestaande uit Freddie Kosters en Annelieke Huurneman

Mede namens Annelieke verklaart Freddie Kosters dat het een keurig verslag was, alles klopte. Hij vraagt de vergadering het bestuur te decharcheren. Freddie is aftredend en Lidewij van Maanen meldt zich aan als kascommissielid.

7.         Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestond uit Marcel Mulder, voorzitter, Elizabeth Luitsz, secretaris, Annemarie van Hofwegen, penningmeester, Laura Veenstra, algemeen lid.

8.         Mededelingen

- Lentefair. Marcel doet een oproep aan allen zich te melden als vrijwilliger(ster).

- Noaberlezing. De Noaberlezing van vorig jaar met een lezing door Vera Greuters was een enorm succes. Dit jaar zal het evenement plaatsvinden op zaterdag 1 april. Er wordt een lezing gehouden door de Voedselboss.

- Social media. Harriët houdt zich hiermee bezig en is daarvoor benoemd als vrijwilligster van het jaar. Ze ontvangt een mooie bos bloemen. Dit medium wordt steeds belangrijker in de communicatie naar leden en niet-leden en heeft al veel effect.

9.         Rondvraag

- Ann Toplis stelt voor ook een Instagram-account aan te maken voor Groei & Bloei. Zij zal dit samen met Harriët doen.

- Marcel geeft aan dat Henny de bloemschikkraam voor de Lentefair zal organisren.

- Aan Harriët wordt gevraagd de gebrakskraam voor de Lentefair te coördineren, wat ze tot ons grote plezier heeft toegezegd.

- Annelieke doet een oproep om stekjes aan te leveren van de Erigeron voor de plantenborder van het Doepark. Tevens een oproep voor hulp bij het onderhoud van de border. Lidewij stelt voor hier een app-groep voor te maken. Annelieke zal dit regelen.

 

____________________________________________________________

Jaarverslag 2023

Bestuur

Het bestuur bestond in 2023 uit vier personen.

 • Marcel Mulder was voorzitter, zat in de Open Tuinen Commissie en was betrokken bij de plantenruilochtenden.
 • Elizabeth Luitsz was secretaresse.
 • Annemarie van Hofwegen was penningmeester en was betrokken bij de plantenruilochtenden. Zij zat tevens in de redactie van het Natuurhusmagazine en verzorgde de website.
 • Laura Veenstra was algemeen lid van het bestuur. Zij zat in de Open Tuinen Commissie en heeft de organisatie van de infoavonden op zich genomen.
 • Mini Eshuis zat namens het bestuur in het bestuur van de Stichting Natuurhus Almelo.

Het bestuur werkte veel samen, kon elkaar waar nodig vervangen en ondersteunen.

Ondersteuning van het bestuur

De website wordt verzorgd door Annemarie van Hofwegen.

De ledenadministratie is in handen van Willie Kosters.

Besturenoverleg Stichting Natuurhus Almelo

De bestuursleden waren bij toerbeurt aanwezig bij het Besturenoverleg van het Natuurhus.

Stichting Natuurhus Almelo

Elizabeth Luitsz en Annelieke Huurneman hebben, samen met vrijwilligers, de borders onderhouden rondom het Natuurhus.

Website en Nieuwsbrief

Er verschenen zes nieuwsbrieven. Annemarie van Hofwegen verzorgde de website. 

Ook wordt er gebruik gemaakt van vraagaanbod@outlook.com.

Tevens worden de activiteiten van G&B gepromoot op Facebook dat door Harriët Snippe wordt verzorgd.

Ann Toplis zet onze activiteiten op Instagram.

De flitsmail zorgde voor een laatste herinnering van de activiteiten.

Informatieavonden

Tijdens de jaarvergadering hebben we kunnen genieten van een lezing door Ron Poot over mossen en korstmossen.

Op 22 februari was er een interessante lezing van Hans Ringers over de Dutch wave, een nieuwe tuinontwikkeling.

Op 22 maart hadden we een  lezing van Yvon van der Meer over vijvers door de seizoenen heen.

Op 27 september was er een lezing van Francine van Rossum over verrassende consumeerbare planten, op 25 oktober een lezing door Anita Meuleman over klimaatvriendelijk tuinieren en de cyclus werd op 22 november afgesloten met een bijzondere lezing door Lisette le Blanc over GertrudeJekyll.

Activiteiten                                                                               

De activiteitencommissie bestond uit vier leden, t.w. Henny van der Veen, Annelieke Huurneman, Willie Kosters en Gerda Ooms.

We hebben op 9 februari een bezoek kunnen brengen aan het Sneeuwklokjesfestijn op de Boschhoeve te Wolfheze.

Op zaterdag 15 april was er een excursie ‘voorjaarstuinen’.

Op zaterdag 8 juli een dagexcursie richting Gorssel, op 24 augustus een excursie ‘zomerse tuinen met kunst in de tuin’ en op 6 september een avondexcursie naar een tuin in Enschede.

De bloemschikworkshops vonden plaats op 1 april en 9 en 16 december.

Op 1 april vond de Noaberlezing plaats bij Frans op de Bult met een lezing door Martijn Aalbrecht over het voedselbos.

Lentefair

De Lentefair op 21 mei was weer een groot succes. Mooi weer en veel bezoekers.

Plantenruil

De plantenruilochtenden vonden plaats op 22 april en 7 oktober en trekken ook steeds meer niet- leden.

Open Tuinen Weekend

Het Open tuinen Weekend vond plaats op 25 en 26 juni en was heel druk bezocht.

PR-activiteiten

Op 4 juni stonden wij met een kraam op de markt De Grutto in Weerselo.

Er stond een kraam van Groei & Bloei op het Oogstfestival in het Doepark op zondag 8 oktober. De mooie kransen uit onze kraam waren volledig uitverkocht! Tevens werd hier het startsein gegeven voor de activiteiten van de tuincaoches.

Verslag van de jaarvergadering van 2022

De jaarvergadering 2022 vond plaats op 25 januari.

Elizabeth Luitsz, secretariaat

____________________________________________________________

SNEEUWKLOKJESEXCURSIE zaterdag 24 februari 2024

De excursie gaat naar de Dinkeltuin in Denekamp. De eigenaren van de Dinkeltuin zijn al vele jaren bezig met het kweken of aanschaffen van sneeuwklokjes en helleborussen. Zowel in de voortuin als in de zij- en achtertuin staat een grote variatie aan sneeuwklokjes (inmiddels ruim 130 soorten) en helleborussen. Voor de liefhebbers een absolute aanrader om deze tuin te bezoeken.

Adres:        De Dinkeltuin,
                 De Gervelink 30
                 7591 DT  Denekamp
Kosten:      € 4,- + eventueel  kosten carpoolen, beide ter plekke te betalen
Tijd:          bij carpoolen 13.00 uur bij de Woonboulevard Almelo (ingang direct rechts) of 13.30 uur bij de Dinkeltuin 
Opgave:    info(at)almelo.groei.nl of telefonisch bij Willie Kosters: 06 44 39 17 66. Bij opgave vermelden of je wilt                            carpoolen. 

____________________________________________________________

Noaberlezing: "De schaduwtuin"

Presentatie door Cor van Gelderen van Plantentuin Esveld
https://esveld.nl/

Deze lezing gaat over schaduw in de tuin en welke planten zich daar goed voelen. Cor van Gelderen van Plantentuin Esveld  in Boskoop neemt ons mee in de mogelijkheden van tuinieren in een schaduwtuin. Zijn zojuist uitgebrachte boek "Schitteren in de schaduw" vormt de leidraad voor deze middag. 

Datum: 6 april 2024
Tijd: 14.00 – 17.00 uur

Locatie: Frans op den Bult, Hengelosestraat 6 te Deurningen

Kosten: leden € 5,00 en niet-leden € 7,50 inclusief koffie bij ontvangst

Groei & Bloei Almelo, Enschede-Losser, Hengelo en Oldenzaal

De Noaberlezing is een samenwerkingsverband waarin de verschillende Groei & Bloeiverenigingen uit deze regio gezamenlijk een lezing organiseren.

____________________________________________________________

Oproep Open Tuinen Weekend

Doe je mee met het Open Tuinen Weekend? Meld je aan!

Elk jaar is het weer een goed bezochte activiteit van Groei & Bloei Almelo, het weekend in juni waar een aantal tuineigenaren het tuinhek open zetten en andere tuinliefhebbers hun groene paradijsje laten zien.

Voor de afwisseling zijn we ieder jaar op zoek naar nieuwe tuinen. Alle soorten tuinen zijn welkom en het hoeft zeker niet perfect te zijn, als er maar liefhebberij voor het groen te zien is. Ook mensen met een kleine tuin en beginnende tuiniers nodigen we uit om mee te doen, ook daar is veel inspiratie op te doen.

Het Open Tuinen Weekend van Groei & Bloei Almelo is dit jaar op 22 en 23 juni.

We zien de aanmeldingen graag voor 1 februari tegemoet op info(at)almelo.groei.nl.

Open Tuinen Commissie,

Marcel Mulder, Laura Veenstra, Jos Segers, Dick Molenkamp, Harriët Snippe

____________________________________________________________

Pluktuin in Doepark de Hagen

Een pluktuin, lijkt jullie dat leuk? Meld je dan aan als vrijwilliger om mee te denken en/of uit te voeren in het nieuwe jaar.

Het idee van een pluktuin in het Doepark is gehonoreerd door het bestuur van Stichting Natuurhus Almelo. In overleg met Mini Eshuis, Martin Mulder, de moestuinwerkgroep en parkcoördinator Piet Entius is besloten om de pluktuin eerst uit te voeren als onderdeel van de moestuin. In eerste instantie te gebruiken door de dames die de mooie bloemstukken maken voor het paviljoen en de begeleidsters van de Groene Visite. Daarnaast door andere vrijwilligers.

Ben je geïnteresseerd, meld je dan via WhatsApp aan bij Willy Swart, 06 10 10 18 48.

____________________________________________________________

Natuurhusmagazine

Ieder kwartaal geeft de Stichting Natuurhus Almelo een magazine uit. Onze leden ontvangen dit blad gratis. Omdat wij alleen met toestemming van onze leden hun namen en adressen doorgeven aan het Natuurhus kan het zijn dat je dit blad niet ontvangt. Stel je er prijs op het magazine in de bus te krijgen, geef dit dan aan ons door via info(at)almelo.groei.nl. Wij laten je dan op de verzendlijst zetten.

____________________________________________________________

Komende activiteiten:

 • woensdag 24 januari: jaarvergadering (alleen voor leden)
 • woensdag 28 februari: informatieavond, spreker Piet Boersma over Nederlandse tuinen

 • woensdag 27 maart: informatieavond, Kwekerij Van der Velde over pelargoniums

 • zaterdag 6 april: Noaberlezing

 • zaterdag 20 april: plantenruil

 • zondag 12 mei: Lentefair

 • zaterdag en zondag 22 en 23 juni: Open Tuinen Weekend

____________________________________________________________